SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Pogoji poslovanja

CENE IN AŽURNOST PODATKOV

Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV, ker nisem davčni zavezanec.

Zavezanci za DDV so dolžni ob registraciji navesti tudi svojo davčno številko.
Cene veljajo do objave novih cen na spletni strani www.otroska-oblacila.net.

Ponudnik skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu, pa se lastnosti artiklov, dobavni rok in cena spreminjajo, tako da obstaja možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, se kupca obvesti o spremembah ter omogoči preklic ali zamenjavo naročenega artikla.

V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Vse fotografije artiklov so vzorčne. Izdelki na fotografijah so že oddani. Izdelam vam podoben izdelek po vašem naročilu.


STROŠKI EMBALAŽE, PAKIRANJA IN DOSTAVE

Stroški embalaže, pakiranja in dostave so vračunani v ceno.
Plača se unikatna ročno izdelana embalaža, ki se lahko naroči ločeno od naročila izdelka. Le ta se plača po ceni, ki je navedena.
V primeru plačila z odkupnino se zaračuna dodaten strošek v višini 1,50 € za odkupnino, hkrati vam bo pošta ob prevzemu pošiljke zaračunala še dodatno provizijo za odkup.
Pošiljamo preko Pošte Slovenije v dogovorjenem roku.


NAROČANJE

Naročanje poteka prek Interneta 24 ur na dan, vse dni v letu.

Naročilo se izvede tako, da potrošnik pošlje povpraševanje za izdelek, ki je predmet naročila.
Povpraševanje lahko pošljete na mail za.otroke@gmail.com in izdelek opišete.

Ponudnik v obljubljenem roku blago diskretno zapakira, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. V omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračanja blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.


PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA IN VRAČILO IZDELKOV

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od nakupa, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev (43.č in 43d. člen ZVPot). Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od nakupa, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu na naslov Simona Sobotič s.p., Stari Log 11, 2331 Pragersko.

"43.č člen
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali izven poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz drugega odstavka 43.h člena tega zakona.
Pri prodajni pogodbi se rok iz prejšnjega odstavka izteče po 14 dneh od dne, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom.
Pri prodajni pogodbi, katere predmet je več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči z enim naročilom, se rok iz prvega odstavka tega člena izteče po 14 dneh od dne, ko pridobi potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga.
Pri dostavi blaga iz prodajne pogodbe, ki je sestavljena iz več pošiljk ali kosov, se rok iz prvega odstavka tega člena izteče po 14 dneh od dne, ko pridobi potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga.
Pri prodajni pogodbi za redno dostavo blaga v določenem časovnem obdobju se rok iz prvega odstavka tega člena izteče po 14 dneh od dne, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga."

"43.d člen
Če podjetje obvesti potrošnika o pravici do odstopa od pogodbe iz 3. točke prvega odstavka 43.a člena tega zakona po dobavi blaga, začne teči odstopni rok iz prvega odstavka prejšnjega člena naslednji dan po dnevu, ko potrošnik prejme informacije, vendar se rok za odstop od pogodbe izteče 12 mesecev po preteku odstopnega roka iz prejšnjega člena."

Če je kupec odstopil od nakupa, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila. Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najksaneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu pogodbe. Če je podjetje zamudilo z vračilom vplačil, mora kupcu poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še 1/10 prejetih plačil za vsakih dopolnjenih 30 dni zamude pri vračilu.

Izdelki morajo biti vrnjeni s priloženim pisnim obrazcem za odstop od pogodbe. Obrazec se potrošniku pošlje skupaj z izdano fakturo. Na zahtevo potrošnika pošljemo obrazec tudi po elektronski pošti. Obrazec lahko najdete v pdf obliki tudi na spletni strani spodaj desno.

Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja.

Če naročnik ne prevzame pošiljke, to ne razveže prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena z izdajo fakture s strani prodajalca.

NEPREVZEM IZDELKOV

Naročene artikle je kupec dolžan prevzeti v 8 dneh od prejema obvestila o zaključenem naročilu.

V kolikor kupec naročenih artiklov, ki so poslani s plačilom po povzetju ne prevzame v nobenem primeru, in so po preteku čakalnega roka na pošti (14 dni) vrnjeni na naslov podjetja, se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe.

Kupec je v primeru neprevzema tako odgovoren za plačilo stroškov dodatnega pošiljanja/vračila artiklov podjetju ter pogodbene kazni.


UGOVORI, PRIPOMBE IN VPRAŠANJA

Ugovore, pripombe in vprašanja lahko kupec posreduje na elektronski naslov za.otroke@gmail.com, pisno po pošti na naslov Simona Sobotič s.p., Stari Log 11, 2331 Pragersko ali telefonsko na številko 041 687 683.

ODGOVORNOST PODJETJA ZA STVARNE NAPAKE

Napaka je stvarna:

- če nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo;
- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali pa bi mu morala biti znana;
- če stvar nima lastnosti ali odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
- če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le simbolično.
Potrošnik lahko uveljavlja pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pojavijo po 2 letih od nakupa, pri rabljeni stvari pa po 1 letu od nakupa.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
- odpravi napako na blagu ali
- vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
- blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
- vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode. Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake - takšno pogodbeno določilo je nično.

GARANCIJSKI POGOJI
Vsi izdelki imajo garancijo 12 mesecev.

Reklamacija se sporoči na elektronski naslov za.otroke@gmail.com, pisno po pošti na naslov Simona Sobotič s.p., Stari Log 11, 2331 Pragersko ali na telefonsko številko 041 687 683.

Izdelek, ki se pokvari v garancijski dobi, se popravi oz. zamenja najkasneje v roku 45 dni, v kolikor le to ni mogoče, se na kupčevo zahtevo zamenja z novim in brezhibnim.

Garancija se ne prizna v naslednjih primerih:
- če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka
- če je kupec malomarno ali nestrokovno ravnal z izdelkom
- če je bil izdelek nepravilno vzdrževan

NAČINI PLAČILA

V spletni prodajalni ponudnik omogoča plačilo po povzetju z gotovino ob prevzemu, plačilo po predračunu ali plačilo po računu. Pri plačilu z odkupnino se zaračuna strošek odkupnine 1,50 eur na pošiljko.

VAROVANJE PODATKOV

Lastnik spletnega mesta www.otroska-oblacila.net zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene obveščanja o poteku naročila (v primeru, da obiskovalec v spletni trgovini opravi nakup) ter pošiljanje reklamnega gradiva. Lastnik jamči, da bodo podatki obiskovalcev in uporabnikov uporabljeni le v namen nemotenega poteka naročil in ne bodo predani tretji osebi.
V primeru težav oz. nejasnosti pri uporabi spletnega mesta si lastnik spletnega mesta pridržuje pravico do stika s potrošnikom prek sredstev komunikacij na daljavo.

Obiskovalec z izvedeno registracijo dovoljuje lastniku spletnega mesta zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri registraciji. Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri registraciji so namenjeni le poslovanju ponudnika, ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji osebi. Trajno hranimo podatke, ki jih je obiskovalec vnesel ob registraciji v računalniški sistem, ki je ustrezno varovan in zaščiten. Ob morebitnem "vdoru" v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti!

AVTORSKE PRAVICE

Spletno mesto www.otroska-oblacila.net je v lasti podjetja Simona Sobotič s.p.. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb. Zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pismeno odobritvijo lastnika.

Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.


PODJETJE

Simona Sobotič s.p.
Stari Log 11, 2331 Pragersko


Matična številka: 3574229
davčnča številka: 66457866
Zavezanec za DDV: NE
TRR pri NKBM: 0448 0011 3329 942

datum vpisa pri registrskem organu: 01.07.2009

registrski organ: AJPES, izpostava Maribor

zaporedna številka vpisa: 316-07-02458-2011

vrsta lastnine: Zasebna lastnina

ustanovitelji: Sobotič Simona

vodja: Simona Sobotič
email: za.otroke@gmail.com
internet: www.otroska-oblacila.net

glavna dejavnost: 14.390 (Proizv. dr. pletenih in kvačkanih oblačil)
registrirane dejavnosti: 13.910 Proizv. pletenih in kvačkanih materialov
14.310 Proizvodnja nogavic
14.390 Proizv. dr. pletenih in kvačkanih oblačil
16.290 Proizv.dr. izdel. iz lesa, plute, slame
17.290 Proizv. dr.izdelkov iz papirja in kartona
32.400 Pro.igrač in rekvizitov za igre in zabavo
47.650 Trg.na drob.v spec.prod.z igračami
47.710 Trg.na drob.v spec.prod.z oblačili
47.720 Trg.na drob.v spec.prod.z obutvijo
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.782 Trg. na drob. v spec. prod. z umetn. izd.
47.790 Trgov.na drob. v prod. z rabljenim blagom
47.820 Trg.na drob.na st.in trž. s tekst.,obutv.
47.890 Trg.na drob.na st.in trž. z dr. blagom
47.910 Trg.na drob. po pošti ali po internetu
47.990 Dr.trg.na drob.zunaj prod., stojnic, trž.
69.200 Račun., knjigov. in reviz.dej.; davč.svet
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.900 Dr. nerazv. strokovne in tehn. dejavn.
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.920 Pakiranje
82.990 Dr. n. spremljajoče dej. za poslovanje
92.002 Prirejan.iger na srečo razen v igralnicah